Услуги

В последние несколько лет технологическое развитие значительно ускорилось одновременно на многих уровнях.

Это приводит к переизбытку предложения, фрагментации рынка в поисках эксклюзивных ниш и расхождениям в толковании различных терминов. Кратко об этом говорится в статье о генезисе маркетологии.

Образование в области маркетинговых технологий становится очень важным, так как все чаще отсутствие осведомленности создает препятствия для развития бизнеса.

В [m] spark мы осуществляем образовательные проекты как со стороны Стартапов [в рамках процесса ускорения [ссылка!], так и со стороны интеграторов [в рамках структур GroupM и Агентства], а также со стороны спроса – т.е. Клиентов [Рекламодателей].

 

[m]spark Innovation Academy to unikatowy na polskim rynku cykl szkoleń i warsztatów prowadzonych przez ekspertów z obszarów Adtech i Martech.

O GroupM

KnowledgeHub to Fundusz Venture Capital inwestujący w nowoczesne rozwiązania technologiczne we wczesnej fazie rozwoju (start-up). Fundusz wspiera innowacyjne projekty o wysokim potencjalne rynkowym na etapie finansowania, zarządzania i szybkiego wzrostu wartości.

KnowledgeHub specjalizuje się w rozwoju kompetencji inwestorskich w obszarze Digital Marketingu, wpierając spółki Funduszu w budowaniu i utrzymywaniu przewagi konkurencyjnej.

Jednym z głównych celów KnowledgeHub jest stworzenie najszerszego portfela produktów i usług reklamowo-mediowych, który dzięki synergii spółek zagospodaruje wszystkie obszary Digital Marketingu. KnowledgeHub w swojej działalności biznesowo-inwestycyjnej dysponuje kontaktami, know-how i doświadczeniem w zakresie zarządzania strategicznego, operacyjnego, finansowego oraz marketingu, sprzedaży i promocji.

Eksperci i praktycy KnowledgeHub aktywnie uczestniczą
w rozwoju spółek i nowych projektów technologicznych poprzez mentoring oraz consulting.