You are currently viewing Magdalena Popielewicz

Magdalena Popielewicz

Nadzoruje pracę zespołu prowadzącego kampanie reklamowe i influencerskie w sieciach społecznościowych. W strukturach firmy od ponad 4 lat. Wcześniej zajmowała się monitoringiem mediów społecznościowych i internetu.