You are currently viewing Grzegorz Smyka

Grzegorz Smyka

Obecnie odpowiada za jakość oferty digital oraz bieżące wsparcie strategiczne kluczowych klientów w Wavemaker.

W 2008 roku ukończył Interaction Academy w Londynie zdobywając międzynarodowe doświadczenie, poprzez współtworzenie zintegrowanych rozwiązań komunikacyjnych dla regionalnych i globalnych klientów MEC.

Aktywny działacz w środowisku start up’owym m.in. przy Google Campus i The Heart Warsaw. Członek jury konkursu start.up.press. Wielokrotny prelegent na różnych konferencjach branżowych m.in. na 10. jubileuszowym Forum IAB.