You are currently viewing Dominik Wójcik

Dominik Wójcik

Absolwent PJWST i Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Zarządzanie i marketing. Wcześniej zajmował się badaniami rynkowymi w firmie Nielsen. Od 3 lat związany z agencją plista, w której wraz z zespołem specjalistów rozwija rynek reklamy natywnej w Polsce. Odpowiada za współpracę z klientami agencyjnymi (Mediacom, Wavemaker, Mindshare) jak i bezpośrednimi, rozwój produktu oraz zarządzanie kampaniami i ich optymalizację.