O [m]spark

[m]spark powered by Knowledge Hub Akcelerator

Działający na polskim rynku od 2018 r. pierwszy tego typu akcelerator dla startupów z obszaru Martech. Powstał dzięki współpracy VC Knowledge HUB i holdingu mediowego GroupM.

Istotą programu akceleracyjnego [m]spark jest wsparcie merytoryczne, finansowe i sprzedażowe najlepszych projektów, które wykazują potencjał biznesowy i należą do szeroko rozumianego obszaru marketingu i nowych technologii.
[m]spark jest dla startupów pomostem między pomysłem lub nowym produktem a jego dopasowaniem do potrzeb rynku i wdrożeniem u klientów.
Dodatkowo, w ramach akceleracji badane są możliwości tworzenia produktów bazujących na synergii z rozwiązaniami technologicznymi GroupM.

Jakich startupów poszukujemy?

Obszar, w którym powinny działać poszukiwane startupy i firmy to szeroko rozumiany MARTECH (połączenie MARketingu i TECHnologii) lub AdTech (połączenie reklamy oraz technologii) a w szczególności mogą to być m. in.:

AI - sztuczna inteligencja

IM - Influencer Marketing

Chatboty

Programmatic (DSP/SSP, DMP)

IOT - "Internet Of Things"

Mobile

Aplikacje

Big data

Blockchain

E-commerce

AR/VR

Content Marketing

CRM

Social Media & Social Intelligence

Computer Vision

AdFraud Detection i Brand Safety

Marketing Automation

Innowacyjne formy reklamowe

Masz genialny pomysł na biznes?

O GroupM

GroupM to platforma technologiczna i negocjacyjna tworzona przez agencje mediowe WPP: MediaCom, Mindshare i Wavemaker

GroupM zapewnia klientom dostęp do zaawansowanych technologii zakupowych i specjalistycznych usług marketingowych oferowanych m.in. przez takie marki Xaxis czy Plista.

GroupM na całym świecie zabiega o podniesienie standardów widoczności reklam (viewability) oraz zapewnienie markom bezpiecznego otoczenia reklamowego (brand safety).

O Knowledge Hub

KnowledgeHub to Fundusz Venture Capital inwestujący w nowoczesne rozwiązania technologiczne we wczesnej fazie rozwoju (start-up). Fundusz wspiera innowacyjne projekty o wysokim potencjalne rynkowym na etapie finansowania, zarządzania i szybkiego wzrostu wartości.

KnowledgeHub specjalizuje się w rozwoju kompetencji inwestorskich w obszarze Digital Marketingu, wpierając spółki Funduszu w budowaniu i utrzymywaniu przewagi konkurencyjnej.

Jednym z głównych celów KnowledgeHub jest stworzenie najszerszego portfela produktów i usług reklamowo-mediowych, który dzięki synergii spółek zagospodaruje wszystkie obszary Digital Marketingu. KnowledgeHub w swojej działalności biznesowo-inwestycyjnej dysponuje kontaktami, know-how i doświadczeniem w zakresie zarządzania strategicznego, operacyjnego, finansowego oraz marketingu, sprzedaży i promocji.

Eksperci i praktycy KnowledgeHub aktywnie uczestniczą
w rozwoju spółek i nowych projektów technologicznych poprzez mentoring oraz consulting.