Our services

In the last few years technological development has significantly accelerated on many levels simultaneously.

This leads to oversupply, fragmentation of the market in search of exclusive niches and divergent interpretations of different terms. This is briefly described in the article on the genesis of martech.

Education in the field of marketing technology is becoming very important, because more and more often the lack of awareness creates a barrier to business development.

At [m]spark, we carry out educational projects both on the Start-ups’ side [as part of the acceleration process [link!], as well as on the integrator’s side [within GroupM and Agency structures] and on the demand side – i.e. Clients [Advertisers].

The Mobile Marketing Working Group is pleased to present the authorial characteristics of advertising identifiers.

An infographic is a synthesis of knowledge about advertising identifiers used in many advertising campaigns. The study is the result of a widespread hunger for knowledge, which manifests itself in debates regarding the effects of the so-called cookieless. We invite you to read the full version of the infographic.

[m]spark Innovation Academy to unikatowy na polskim rynku cykl szkoleń i warsztatów prowadzonych przez ekspertów z obszarów Adtech i Martech.

O GroupM

KnowledgeHub to Fundusz Venture Capital inwestujący w nowoczesne rozwiązania technologiczne we wczesnej fazie rozwoju (start-up). Fundusz wspiera innowacyjne projekty o wysokim potencjalne rynkowym na etapie finansowania, zarządzania i szybkiego wzrostu wartości.

KnowledgeHub specjalizuje się w rozwoju kompetencji inwestorskich w obszarze Digital Marketingu, wpierając spółki Funduszu w budowaniu i utrzymywaniu przewagi konkurencyjnej.

Jednym z głównych celów KnowledgeHub jest stworzenie najszerszego portfela produktów i usług reklamowo-mediowych, który dzięki synergii spółek zagospodaruje wszystkie obszary Digital Marketingu. KnowledgeHub w swojej działalności biznesowo-inwestycyjnej dysponuje kontaktami, know-how i doświadczeniem w zakresie zarządzania strategicznego, operacyjnego, finansowego oraz marketingu, sprzedaży i promocji.

Eksperci i praktycy KnowledgeHub aktywnie uczestniczą
w rozwoju spółek i nowych projektów technologicznych poprzez mentoring oraz consulting.