Oferta

W ostatnich kilku latach rozwój technologiczny znacząco przyspieszył na wielu frontach jednocześnie.

Prowadzi to do nadpodaży ofert, fragmentaryzacji rynku
w poszukiwaniu nisz na wyłączność oraz rozbieżnych interpretacji pojęć. Zostało to opisane pokrótce w artykule
o genezie martechu.

Edukacja w obszarze technologii w marketingu staje się bardzo istotna, bo coraz częściej brak świadomości stanowi barierę w rozwoju firmy.

Jako [m]Spark realizujemy projekty edukacyjne zarówno po stronie Startupów [w procesie Akceleracji], jak również po stronie integratora [w strukturach GroupM i Agencji], jak również po stronie popytowej – czyli Klientów [Reklamodawców].

Grupa Robocza Mobile Marketing ma przyjemność przedstawić autorską charakterystykę identyfikatorów reklamowych.  

Infografika jest syntezą wiedzy na temat identyfikatorów reklamowych wykorzystywanych w wielu kampaniach reklamowych. Opracowanie jest wynikiem powszechnego głodu wiedzy, który przejawia się w debatach dotyczących efektów tzw. cookieless. Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją infografiki.

[m]spark Innovation Academy to unikatowy na polskim rynku cykl szkoleń i warsztatów prowadzonych przez ekspertów z obszarów Adtech i Martech.

O GroupM

KnowledgeHub to Fundusz Venture Capital inwestujący w nowoczesne rozwiązania technologiczne we wczesnej fazie rozwoju (start-up). Fundusz wspiera innowacyjne projekty o wysokim potencjalne rynkowym na etapie finansowania, zarządzania i szybkiego wzrostu wartości.

KnowledgeHub specjalizuje się w rozwoju kompetencji inwestorskich w obszarze Digital Marketingu, wpierając spółki Funduszu w budowaniu i utrzymywaniu przewagi konkurencyjnej.

Jednym z głównych celów KnowledgeHub jest stworzenie najszerszego portfela produktów i usług reklamowo-mediowych, który dzięki synergii spółek zagospodaruje wszystkie obszary Digital Marketingu. KnowledgeHub w swojej działalności biznesowo-inwestycyjnej dysponuje kontaktami, know-how i doświadczeniem w zakresie zarządzania strategicznego, operacyjnego, finansowego oraz marketingu, sprzedaży i promocji.

Eksperci i praktycy KnowledgeHub aktywnie uczestniczą
w rozwoju spółek i nowych projektów technologicznych poprzez mentoring oraz consulting.