Czym jest MARTECH?

Martech to akronim od pojęcia “Technologie
w Marketingu”. Nawiązuje do roli technologii, które odgrywają w rozwoju marketingu coraz bardziej istotną rolę rolę, nadały mu nowy charakter i zmieniły dotychczasowe status quo.

Termin “Martech” upowszechnił amerykański programista i przedsiębiorca – Scott Brinker (chiefmartec.com). To on jako pierwszy dostrzegł ten kierunek rozwoju i zobrazował go jako nachodzące na siebie 3 obszary: marketing, technologię i zarządzanie projektami. Co to oznacza w praktyce?

Martech w praktyce

Szybki i wszechstronny rozwój technologii sprawia, że obecni dyrektorzy marketingu stają przed nowymi wyzwaniami. Aktualnie muszą oni łączyć kompetencje z obszaru budowania marki, technologii oraz zarządzania. Pod tym ostatnim pojęciem kryje się nie tylko kierowanie zespołem czy procesami, ale również przepływem danych między takimi “silosami” kompetencyjnymi, jak np:

Sprzedaż offline

Sprzedaż online
[e-commerce]

Rozbudowa CRM poprzez programy lojalnościowe

Efektywne planowanie
mediów

Zewnętrzni
kontrahenci

Księgowość

Marketing
automation

Logistyka (ERP)

Martech to de facto umiejętność łączenia i automatyzacji procesów przy wykorzystaniu technologii [czyli MARKETING + TECHNOLOGIA], ale także świadome wykorzystanie sztucznej inteligencji i machine learning do optymalizacji zarządzania, bazując na licznych źródłach danych płynących szerokim strumieniem w tzw. real-time.

Martech r/ewolucja

To, że martechowa rewolucja stała się faktem potwierdza obecny branżowy ekosystem. Pierwsza mapa tego rynku, stworzona przez Brinkera w 2011 roku, zawierała ok. 150 aplikacji.

Jednak z każdym kolejnym rokiem liczba podmiotów systematycznie wzrastała. Wersja mapy z 2018 zawierała już
6 242 dostawców technologii dla marketingu oraz 68 829 rozwiązań wspierających współczesne działania marketingowe.

Polskie środowisko Martech

Martech w Polsce rośnie w siłę, aczkolwiek jego świadomość jest na wczesnym etapie. Poniższa infografika przedstawia jak szeroki jest zakres produktów w tej kategorii.

Advertisign & Promotion

Content & Experience
Social & Relationships
Commerce & Sales

Data

Management

Total Solutions 8.000 Growth
Since 2019
Advertising & Promotion
922
4.1%
Content & Experience
1.936
5.6%
Social & Relationships
1.936
13.7%
Commerce & Sales
1.936
9.0%
Data
1.936
25.5%
Management
1.936
15.2%

Wzrost znaczenia kategorii DATA i MANAGEMENT

Kategoria DATA osiągnąła najwyższy przyrost [+25,5%], co wskazuje jak duży jest popyt na wszechstronną, głęboką analitykę. Efektem tego trendu jest oczywiście przyrost w kategorii MANAGEMENT [+15,2%], który musi mierzyć się z praktycznym wykorzystaniem pozyskanych informacji do zwiekszenia efektywności biznesu. 

Ciekawe wnioski płyną z analizy 3ciej kategorii  “Social & Relationships”, gdzie kluczowy nacisk jest położony na budowanie coraz bardziej personalnej relacji z konsumentem, poprzez wykorzystanie potencjału danych z platform social mediowych, influencerów oraz chatbotów i live streamów. Jest to istotny kierunek dla branży mediowej: rozwój w kierunku automatycji client service.

[m]Spark

W [m]spark powered by Knowledge Hub Akcelerator poszukujemy innowacji, które odpowiadają na potrzeby zmieniających się kompetencji w obszarze marketingu.