Oferta

[m]spark Digital & Martech Assessement

Wypełnij ankietę i sprawdź poziom zaawansowania technologicznego Twoich działań marketingowych! Automatycznie wygenerowany raport z badania, oparty na naszym autorskim modelu SPARK, podpowie Ci co można poprawić i gdzie możemy Cię wesprzeć.

[m]spark agreguje dużą ilość PRAKTYCZNEJ wiedzy nt innowacji technologicznych w obszarze marketingu.

Oprócz projektów związanych z obsługą kampanii reklamowych dysponujemy również zasobami, danymi i know-how do realizacji projektów consultingowych.

Consulting - zakres usług

Warsztaty z obszaru digital transformation

Audyt i consulting technologii cyfrowych w obszarze e-commerce oraz digitalizacja retail i client service

Identyfikacji obszarów, gdzie jest możliwość wdrożenia innowacji dla uzyskania dodatkowej przewagi konkurencyjnej na rynku

Szkolenia jak wdrożyć kulturę innowacji w firmie

Dedykowany program akceleracycyjny dla wybranej korporacji, która poszukuje dostawców innowacyjnych technologii do specyficznych wdrożeń wspieranych funduszami z UE

Desk research - raport per branża i trendów, dedykowane badania odpowiadające na potrzeby

Szkolenia z poszczególnych wertykali np. Computer Vision, Geoanalityka. Opcjonalnie z przygotowaniem dedykowanych proof of concept

Prezentacje LIVE DEMO rozwiązań z obszaru innowacji technologicznych

Pracujemy zgodnie z metodologią Design Thinking

Wdrożenia realizujemy zgodnie
z założeniami metodyk zwinnych Agile

Aktywność naszych konsultantów